TARIEVEN

Kosten / tarieven

Vanaf 1 januari t/m 31 december 2021

De tarieven zijn gebaseerd op de geboden zorg, de kwaliteit, de service en het eventuele maatwerk dat er wordt geleverd. En daarmee staan de prijzen gehanteerd in mijn praktijk in verhouding met de kwaliteit van de geleverde zorg. Ik adviseer altijd voorafgaand aan de behandeling informatie in te winnen over uw vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

Een leven lang een gezond gebit voor ú en uw gezin.

Let op: gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders worden er kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2021 en is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020. Tarief beschikking mondzorg 2021 t.b.v. de mondhygiënist.
De onderstaande codes zijn declaratiecodes. U kunt bij uw verzekering navragen in hoeverre u deze codes vergoed krijgt. In de meeste aanvullende pakketten wordt het rond de 75-80% vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Het is altijd belangrijk dat u zelf informeert naar deze vergoedingen, wij zijn niet per verzekering op de hoogte. Ook adviseren wij NIET een bepaalde verzekering omdat deze heel persoonlijk is.
Naast de codes vindt u de omschrijving van de behandeling. Daarachter staat het maximum bedrag dat is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Overzicht tarieven

 • Consultatie en Diagnostiek (C)Prijs
 • C11 Periodieke controle€ 22,91
 • C13 Probleemgericht consult€ 22,91
 • C22 Aanvullende medische anamnese€ 22,91
 • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken behandelplan€ 108,53
 • C80 Mondzorg aan huis (exclusief vervoer)€ 18,09 **
 • C91 Pocketregistratie€ 36,18
 • C92 Parodontiumregistratie€ 72,35

(Wanneer er wordt besloten om welke reden dan ook, dat er verder wordt gegaan met het Parodontale Preventieve traject i.p.v. het Parodontale traject dan kunnen de codes C91 en C92 worden gehanteerd. Hierna is het mogelijk om de M-codes te declareren. Men volgt dan het Preventieve Traject. Ook wanneer men wel het Parodontale traject volgt en besluit om er niet verder mee te gaan kunnen de C91 en C92 gehanteerd worden.)

 • Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 13,52
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 13,52
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 13,52
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
 • M40 Flouridebehandeling per kaak, incl. polijsten€ 15,07
 • Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving€ 7,84
 • A10 geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire anesthesie€ 15,07
 • Vullingen (V)Prijs
 • V30 Fissuurlak eerste element (sealen)€ 27,13
 • V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€ 15,07
 • V40 Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
 • Tandvleesbehandelingen (T) (=paradontologie)Prijs
 • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
 • T021 Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
 • T022 Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
 • T032 evaluatie initiële behandeling/herbeoordeling met Parodontiumstatus€ 108,53
 • T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
 • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
 • T042 Consult parodontale nazorg€ 91,64
 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
 • T044 Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
 • T161 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbeh.€ 42,20
 • T163 Toepassing lokaal medicament€ 65,12
 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29

(Uit het Paro-traject: Als blijkt dat er geen pockets meer aanwezig zijn in de mond, dan worden er geen T-codes meer gehanteerd. Uw tandsteen verwijderen en de voorlichting kunnen weer onder de M-codes worden gedeclareerd. Dit is een 5-minuten tarief (zie m-codes).)

 • UURTARIEF WLZ PATIËNTEN (U):Prijs
 • U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,84
 • Beoordelen röntgenfoto’s (X)Prijs
 • X11 Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
 • X23 Beoordelen kaaksoverzichtsfoto€ 26,53

* Laboratorium- en/ of materiaalkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
** Exclusief vervoer. Geldt als toeslag i.c.m. een andere prestatie.

De hierboven genoemde bedragen zijn maximumtarieven. We hebben de plicht de juiste code te gebruiken voor declaratie. Soms wordt het bedrag verlaagd als het niet in evenwicht is met de bestede tijd. Het is belangrijk om te weten dat uw eigen inzet en zelfzorg in veel gevallen zorgt voor minder kosten. Het uitstellen van zorg is niet altijd te voorkomen, maar het is echter een illusie dat hiermee op kosten kan worden bespaard. De kosten zullen hiermee vaak hoger uitkomen, omdat er meer werk/tijd/energie/inzet mee gemoeid gaat.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl

U als patiënt staat centraal in mijn praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen.

Jong en/of oud, u bent van harte welkom in mijn praktijk!

Hoe gezond is uw mond?

Vraag een GRATIS mondcheck aan

Ervaringen

Goede adviezen en de juiste tips

Dankzij een professionele behandeling, goede adviezen en de juiste tips, heb ik een mooi resultaat en geen bloedend tandvlees...

Wat een mooi resultaat!

Wat een mooi resultaat! Ik wist niet dat mijn tanden zo mooi wit waren, en belangrijk; geen bloedend tandvlees...

Geen ontstoken tandvlees meer!

Ik ben dit jaar voor het eerst naar Tjitske geweest. Ik was een jaar of 4 niet naar de...

Een schone mond

Ik ga graag naar mondhygienist Tjitske, daarna zo’n lekker schone mond met glanzende tanden, ik hoef niet van de...

Over ons

Mondhygienepraktijk vd Vinne (Friesland) is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Contactinformatie

Mondhygienepraktijk Tjitske vd Vinne

Willem Loreweg 3a
9291 MC Kollum, Friesland

Praktijk: 0511 - 82 02 24

Mobiel: 06 - 51 48 00 86

tjitske@mondhygienepraktijkvdvinne.nl

lyt.sr/ld6qk

Openingstijden

 • Maandag 08:00 - 21:00
 • Dinsdag 08:00 - 17:00
 • Woensdag Gesloten
 • Donderdag 08:00 - 21:00
 • Vrijdag 08:00 - 16:30
 • Zaterdagochtend 08:00 - 12:00

In overleg:

 • Buiten openingstijden in overleg
Copyright 2015 - Realisatie: Nextstep Design, Kollum - Privacyverklaring